loader image

Prisijunkite prie mūsų

Melskitės su mumis

„Prašiau Dievą nepertraukiamos maldos dovanos, malonės pamiršti save ir bet kokią žmogišką paguodą, kad galėčiau pasikliauti tik Juo.

(Šv. Marija Eugenija, 1847 m.)

Susutikimas su Dievu

Maldos svarba

Malda yra susitikimas su Dievu Jo slėpinyje. Tai Žodžio klausymasis; sutikimas mylėti leidžiant meilei švelniai užvaldyti jų širdį, protą ir valią.

Kontempliatyvi malda, kuriai esame visi pašaukti, yra Dvasios dovana. Ją priimame nuolat stengdamiesi gyventi vidinį gyvenimą, kuris padaro mus dėmesingais Dievui per Jo rodomus ženklus dabarties akimirką. Nuo šio atsidavimo mylėti be paliovos taip pat priklausys mūsų vidinės maldos kokybė. Kiekvienos žmogaus malda yra savita, tai metas, kai intensyviai išgyvename gilų ryšį su Dievu.

Nebijokime vienatvės su Dievu akimirkų. Galbūt mums teks grumtis per naktį ir kovoti su liūdesiu bei tamsa, kurios yra nuodėmės padarinys. Tikėjimas, Viltis ir Meilė leis mums ištverti, kol išauš diena. Tada pažinsime Dievo palaimos švelnumą, kuris paliečia mūsų būties paslaptis.

Turime ištverti maldoje, niekada nepasiduoti, nepaliauti stovėti Dievo akivaizdoje kaip stovi didžiausias neturtėlis akivaizdoje To, kuris būdamas apstus visokiausių gėrybių nori jomis pasidalinti. Ši patirtis, dažnai miglota, bus atpažįstama iš vaisių: širdies tyrumo, gilios ramybės, pilnatviško ir džiaugsmingo atsidavimo bet kokiai Dievo valiai. Malda atveria mus Dvasios veikimui ir įgalina atsiduoti Tam, kuris pasitinka mus kiekvienoje aplinkybėje, padarydamas mus garbintojais Dvasioje ir Tiesoje, kurių ieško Tėvas. Šitaip suvienytas gyvenimas yra ilgo triūso vaisius. .

Pagal Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų vienuolių Gyvenimo regulą

Maldos šaltiniai

„Tikiu, kad esame šioje visatoje tam, kad darytum viską idant mumyse ir kituose įsikurtų Dievo Karalystė. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turi misiją žemėje. Beliek tik stengti suprasti, kaip Dievas gali mumis pasinaudoti, kad Jo Evangelija būtų pažinta ir įgyvendinta. Tikiu tikrai krikščioniška visuomene, kur Dievas nors ir neregimai viską valdo ir yra svarbesnis už viską. (…) Supažindinti su Jėzumi Kristumi, pasaulio išvaduotoju ir Karaliumi, mokyti, kad viskas priklauso Jam, kad Jis nori kiekviename iš mūsų atlikti didįjį Dievo Karalystės darbą ir nori, kad kiekvienas iš mūsų įsitrauktų į Jo planą: arba melstis, arba kentėti, arba veikti. Turiu jums prisipažinti, kad tai man yra viso krikščioniškojo ugdymo pradžia ir pabaiga.“

Iš laiško, rašyto tėvui Lakorderui, 1841

„Asumcion dvasingumas kviečia į džiaugsmingą žemiškųjų dalykų atsižadėjimą, į išbandymų ir sunkumų peržengimą, nesiskundžiant ir negaištant dėl jų laiko. Švenčiausioji Mergelė kviečia mus kartu su ja pakilti į dangiškąjį gyvenimą, nukreipiant savo mintis ir jausmus į dangų.

Išsilaisvindami nuo nenaudingų žodžių ir veiksmų, skundų, rūpesčių ir žemiškų reikalų, mes padarome vietos Dievo karalystei. Dažniau kalbame Dievui ir apie Dievą. Taip galima viską įgyti, o jei ką nors ir prarasti, tai tik tam tikrą poreikį galvoti apie save. Prašykime Dievą, kad šis poreikis būtų pašalintas.

Palikime po kojomis tai kas nereikšminga, kad galėtume nuolat kelti mintis ir širdis į Dievą, užsiimti Dievu, ieškoti Dievo, matyti Dievą, kalbėti apie Dievą ir mylėti Dievą.“

Šv. Marija Eugenija, 1878

Prisijunkite prie mūsų bendruomeninės maldos:

Jūsų maldos intencija?

Parašykite mums žinutę.

10 + 11 =