loader image

Bendruomenės

Italija

Nuo 1888 m.

Komo (Como) bendruomenė

Religiose dell’Assunzione
Comunità di Como
via S. Carpoforo 7
22100 Como
Italia
Tel: +39 031 260 454
Email: religioseassunzionecomo@gmail.com
www.
istitutosancarpoforo.com

San Carpoforo mokykla Como mieste, šiaurės Italijoje, buvo įkurta 1923 m. kaip prancūzų kultūros centras ir vaikų darželis. Į Komą 1968 m. atvyko Marijos Dangun Ėmimo seserys. Šiandien savo švietimo misiją vykdome dvikalbėje mokykloje (anglų-italų kalba).

Paduvos (Padova) bendruomenė

Religiose dell’Assunzione
Comunità di Padova
c/o Collegio Marianum
via Giotto 33
35121 Padova
Italia
Tel: +39 049 87 51 286
Email: ra.padova@tiscali.it
www.collegiomarianum.com
Studenčių bendrabutis „Marianum“ buvo įkurtas 1953 m., jame kiekvienais metais gyvena apie 90 merginų. Bendradarbiaujame su Paduvos universitetų sielovadininkai.

Romos Quadraro bendruomenė

Religiose dell’Assunzione
Comunità di Quadraro
Via Alessandro Viviani 10
00174 Roma
Italia
Tel: +39 06 761 01 77
Email: s.mariaeugenia@tiscali.it

Mūsų bendruomenė buvo įkurta 1951 m. Romos priemiesčio kvartale, kad tarnautų vietos vargingiesiems. Bendruomenė įkūrė medicinos punktą ir mokyklą. Šiandien Quadraro namuose gyvena vyresnio amžiaus seserys. Toliau tarnaujame parapijoje malda ir draugyste, o koplyčia šalia gražaus istorinio parko yra atidaryta maldai kiekvieną dieną.

Malda:

8.00 val. Rytmetinė
8.30 val. Mišios

12.30 Dieninė
15.00 – 18.30 val. Adoracija
18.45 val. Vakarinė

Anglija

Belgija

Italija

Lietuva

Pasaulyje