loader image

Bendruomenės

Europos provincija

Nuo 2018 m.

Vienybė pranokstanti sienas

2018 m. vasarą buvo įkurta Europos provincija, kuri vienija keturias šalis: Angliją, Belgiją, Italiją ir Lietuvą. Nuotraukoje Provincijos vadovių komanda su generaline vyresniąja. Iš kairės į dešinę: Cathy (Anglija), Rekha (Indija, generalinė vyresnioji), Kotryna Danguolė (Lietuva, provincijos vyresnioji), Paola (Italija) ir Françoise-Emmanuel (Belgija).

„Kuriant Europos provinciją reikia tikro gyvenimo meno siekiant atpažinti Šventosios Dvasios veikimą. Dvasia mus ragina eiti pirmyn ir nebijoti rizikuoti atsiliepiant į naujus iššūkius. Mus įkvepia Mergelės Marijos žodžiai Kanos vestuvėse „Darykite viską, ką jis jums lieps“.

(Iš Provincijos projekto, 2019 m.)

Europos provincijos logotipas: stilizuota valtis yraBažnyčios ženklas, jos burės – Jėzaus Kristaus kryžius, o kelrodė žvaigždėMergelė Marija. Bangos ir burės žymi Šventosios Dvasios dvelksmą, veikiantį Bažnyčioje ir kongregacijoje.

Anglija

Belgija

Italija

Lietuva

Pasaulyje