loader image

Bendruomenės

Lietuva

Nuo 1993 m.

Bendruomenė Vilniuje

Marijos Dangun Ėmimo seserys (asumcionistės)
Želvos g. 14, LT-08100 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52750210
Email: vilnius.ra@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/SeserysAsumcionistes

Bendruomenė Senojoje Šeškinėje įsikūrė 1994 m. Šiandien pagrindinė Marijos Dangun Ėmimo seserų bendruomenės misija – Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija (www.ptmg.lt), kurioje taikoma asumcionistinio ugdymo paradigma. Taip pat seserys darbuojasi Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos Šeimos pagalbos centre (www.matulaiciospc.org), lanko kalinius, veda Alfa kursus, rekolekcijas, namuose priima žmones maldai ar dvasiniam palydėjimui. Kartu su seserimis gyvena merginų bendruomenė „Samarietė“. Pasauliečiai, kurie nori dalytis dvasingumu su seserimis, sudaro Marijos Dangun Ėmimo kongregacijos bičiulių grupę.

Malda :
Rytmetinė – 7.30 val. (darbo dienomis) 8.30 val. (sekmadienį)
Adoracija – bent valandą prieš vakarinę
Vakarinė – 19.00 val. (darbo dienomis), 18.30 val. (šeštadienį ir sekmadienį)
Vigilija – 20.30 val. (šeštadienį)

Blessed Teofiliaus Matulionis High School: www.ptmg.lt

Anglija

Belgija

Italija

Lietuva

Pasaulyje