loader image

Prisijunkite prie mūsų

Tapkite Asumcion bičiuliu

„Noriu būti ištikimas savo krikštui, kad mano gyvenimas būtų suvienytas su Kristumi, esančiu visuose mano broliuose ir seseryse.“

Iš Asumcion pasauliečių įsipareigojimo

Asumcion kartu

Dievo dovana Bažnyčiai ir pasauliui

Asumcion kartu gimė iš seserų ir pasauliečių troškimo gyventi asumcionistiniu dvasingumu grįstą pašaukimą. Asumcion kartu sudaro seserys ir pasauliečiai, norintys priklausyti dvasinei Asumcion šeimai, juos jungia šventosios Marijos Eugenijos dvasinis paveldas. Žvelgdami į Jėzų Kristų ir trokšdami Jo Karalystės augimo Asumcion kartu nori konkrečiai veikti, kad visuomenėje vyktų pokyčiai remiantis Evangelijos dvasia.

Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų kongregacijos charizma yra Dievo dovana Bažnyčiai ir pasauliui. Gyvendami šia charizma pagal savo pašaukimą, seserys ir pasauliečiai ją išplečia ir įgyvendina.

Asumcion kartu bendruomenę sudaro:

Mūsų draugai

Asumcionistinio dvasingumo grupės

Tie, kurie dalyvauja Asumcion bendruomenių maldoje

Misijos bendradarbiai

Naujos seserų ir pasauliečių bendruomenės, kuriose dalijamasi gyvenimu ir misija

Jaunimas ir vaikai besimokantys Asumcion mokyklose, bei jų šeimos

Įvairūs tinklai: buvę mokiniai ir studentai, Asumcion savanoriai ir kt

Kelionė Šventosios Marijos Eugenijos pėdomis

Kaip pasauliečiai priima Marijos Ėmimo į Dangų kongregacijos charizmą

„Gyvenimo kelias“ yra siūlomas pasauliečiams, norintiems gyventi savo krikšto malone pagal Marijos Ėmimo į Dangų vienuolių charizmą ir jos įkūrėjos šventosios Marijos Eugenijos dvasingumą. Tai dvasinis kvietimas visiems, kurie nori jį priimti.

Tie, kurie vadovaujasi „Gyvenimo keliu“, sudaro bendruomenę su kitais pasauliečiais ir dalinasi šventosios Marijos Eugenijos dvasingumu:

Brolystė ir bendruome

Malda ir kontempliacija

Misija kuriant Dievo Karalystę

Jei norite sužinoti apie kitų šalių grupes, apsilankykite puslapyje tos šalies kalba.

Lietuva

Lietuvoje taip pat yra susibūrusi Asumcion pasauliečių grupė. Vieną vakarą per mėnesį bendruomenė renkasi Marijos Dangun Ėmimo seserų vienuolyne pasidalinimui, bendrai maldai, kartu atlieka rekolekcijas, keliauja į piligrimines keliones. Kiekvienais metais, Sekminių dieną, pasauliečiai atnaujina savo, kaip bendruomenės nario, įsipareigojimą maldai, misijai ir bendrystei asumcion dvasioje. 

Neringa, priklausanti Lietuvos „Asumcion kartu“ bendruomenei, sako: „Man eiti šiuo keliu – tai sekti Jėzų; geriau pažinti Šv. Mariją Eugeniją; labiau atrasti mums, pasauliečiams, vieniems kitus ir džiaugtis tarpusavio bendryste; jausti šalia seserų asumcionisčių buvimą – atvirą, uždegantį, įkvepiantį; veikti kartu ALFA, BETA kursuose; jausti pulsuojantį pasaulį, žmonių santykius. Nuolatinis susidūrimas su tais, kurie Dievo dar nepažįsta ar nepripažįsta (taip yra ir mano darbovietėje), kur perdėtai sureikšminamos materialinės vertybės, išgyvenama tarpusavio konkurencija; skatina domėtis krikščionybei keliamais klausimais ir iššūkiais šių dienų pasaulyje. Tada jaučiu labai stiprų bendruomenės buvimą. Tai didžiulė palaikanti, padrąsinanti  jėga išlikti savo įsipareigojime: būti atvirai tikėjimui, mokytis iš Jėzaus ir bandyti žvelgti į kiekvieną žmogų jo žvilgsniu, įsipareigoti šeimoje, darbe, bet kokioje veikloje.“ 

Plačiau teirautis s. Benediktos b.rollin.ra@gmail.com