loader image

Bendruomenės

Anglija

Nuo 1850 m.

Kensingtono bendruomenė

Convent of the Assumption, 20 Kensington Square, London W8 5HH

Tel: + 44 (0)20 7361 4756
Email: enquiries@assumptionreligious.org

Įkurta 1859 m. kaip Adoracijos ir susitaikinimo namai. Netrukus čia buvo atidaryta mokykla, o 1946 m. – mokytojų rengimo koledžas, vėliau – ekumeninis centras. Svečių namai „Milleret House“ atidaryti 2010 m.

Misija: biblinis svetingumas, rodomas per maldą ir perkeičiantį ugdymą skatinant pažinti ir mylėti Jėzų Kristų.

  • Milleret House – erdvė susikaupimui, ypač jaunimui, ir suaugusiųjų formacijai.
  • Koplyčios tarnystė – adoracija, valandų liturgija, Eucharistija
  • Jaunimas ir Asumpcion savanoriai – dėl informacijos apie jaunimui skirtus renginius kreipkitės adresu: tramy@assumptionreligious.org

Malda:

Koplyčia atidaryta 9.00-18.00 val.
Adoracija 15.30-17.00 val.
Mišios sekmadienį 10 val.

Niukaslio (Newcastle) bendruomenė

24-26 Hexham Avenue, Walker, Newcastle on Tyne, NE6 3AL

Email: newcastle@assumptionreligious.org

Įkurta 1993 m. Niukaslo Walkerio kvartale.

Misija: kaimynystės ir artumo liudijimas, bendrystė su greta gyvenančiais „Kids Kabin“ savanoriais – AMA. Dalyvavimas aplinkinių parapijų veikloje, ligonių lankymas.

Kids Kabin: 1993 metais, atsiliepiant į rajono poreikius, buvo įkurtas kūrybos ir laisvalaikio centras vaikams „Kids Kabin“. Pradžioje veiklą organizavo seserys, o šiandien ten įsikūrusi labdaros organizacija, kasmet prie projekto kviečiama prisijungti tarptautinė Asumcion savanorių bendruomenė (AMA). www.kidskabin.org.uk

Šv. Kotrynos (St. Catherine‘s) bendruomenė

7 Pembridge Square, London, W2 4EQ

Email: stcatherines@assumptionreligious.org

Įkurta 1993 m. siekiant teikti medicininę pagalbą ir slaugą sergančioms bei vyresnio amžiaus seserims Anglijoje.

Mūsų misija – sekuliariame pasaulyje, kuriame seni, ligoti ir neįgalūs žmonės dažnai lieka apleisti, liudyti tarpusavio meilę ir tarnystę.

Twickenham bendruomenė

Convent of the Assumption, 259 Waldegrave Road, Twickenham TW1 4SY
Email: twickenham@assumptionreligious.org

Bendruomenė įsikūrė 2016 metais Šventosios Marijos (St Mary’s) katalikiško universiteto kvietimu. Mūsų misija – kurti maldos erdvę ir padėti puoselėti katalikišką universiteto etosą. Šalia yra įkurtas nedidelis bendrabutis studentėms.

Malda:

Rytmetinė – 8.00 val.
Dieninė – 12.25 val.
Vakarinė – 17.30 val.
Adoracija – bent valandą prieš vakarinę

Wanstead bendruomenė

13 The Avenue, Wanstead, London E11 2EE

Email: wanstead@assumptionreligious.org

Įkurta 2009 m., etniškai mišriame Rytų Londono rajone. Mūsų pirmoji misija – maldos ir tikėjimo liudijimas, įsiliejant į Lurdo Dievo Motinos parapiją Wanstead’e. Seserys veda rekolekcijas, katechezę, lanko ligonius ir pagyvenusius vienišus žmones.

Paramos fondai Anglijoje

Duchess of Leeds Assumption Fund:

Fondo tikslas – skatinti jaunų moterų iš Šiaurės Rytų Anglijos krikščioniškąjį ugdymą.

www.duchessfund.org.uk

duchessfund@assumptionreligious.org

Assumption Legacy Fund (ALF):

Fondas remiantis nevyriausybinių origanizacijų vykdomą katalikišką švietimą Jungtinėje Karalystėje.

www.assumpta-eu.org/assumption-legacy-fund

alf@assumptionreligious.org

 

Anglija

Belgija

Italija

Lietuva

Pasaulyje