loader image

Misija

Ugdymas

„Ypatinga misija, kurią Bažnyčia patiki kongregacijai, – tai darbuotis, kad visa būtų suvienyta Kristuje per ugdymą.“

(Gyvenimo Regula, Nr.76)

Vizija

Į pokyčius vedantis ugdymas

Asumcionistinei misijai būdingas į pokyčius vedantis (transformuojantis) ugdymas. Tai laipsniškas, suasmenintas ir integralus tapsmas, kuris leidžia kiekvienam žmogui kuo visapusiškiau būti savimi. Toks asmens ir bendruomenės kismas skatina būti aktyviais visuomenės permainų dalyviais. Pokyčių tikslas – kurti Dievo karalystę savyje ir kituose.

Marija Eugenija kalbėjo apie „proto sukrikščioninimą“ per ugdymą. Ji norėjo įdiegti vertybes, išugdyti teisingumo pajautimą, kad vėliau mokiniai įsipareigotų visuomenės pokyčiams.

Pirmaisiais kongregacijos gyvavimo metais vienuolės steigė mokyklas mergaitėms. Ilgainiui, reaguojant į laikmečio ir vietovės poreikius, susikūrė ir kitokios švietėjiškos veiklos. Šiandien mūsų provincijoje veikia trys mokyklos (Belgijoje, Italijoje ir Lietuvoje), taip pat neformalaus ugdymo įstaigos, trumpalaikiai projektai, sielovados iniciatyvos.

Ugdymo projektai

Niukaslas (Newcastle) ir Midlsbrougas (Middlesbrough)
„Kids Kabin“ – tai kūrybos ir laisvalaikio centras 8-16 metų vaikams. Projekto tikslas – skatinti vaikų talentų ir įgūdžių ugdymą, sudaryti sąlygas geriau integruotis ir dalyvauti socialiniame gyvenime. www.kidskabin.org.uk

Briuselis
„Welcome Babbelkot“ – švietimo projektas daugiakultūriniame rajone, kuriame siekiama skatinti migrantų šeimų, vaikų ir jaunimo integraciją į visuomenę.
www.welcome-babbelkot.be

Briuselis
Assomption Boitsfort – pradinė ir vidurinė mokykla, kurioje orientuojamasi į integralų asmens ugdymą. Apie vidurinę mokyklą skaityti plačiau:
www.assomption-edu.be Apie pradinę mokyklą skaityti plačiau: www.assomption-ecole.be

Vilnius
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija – pradinė, pagrindinė ir vidurinė mokykla atvira integracijai. Kiekvienoje klasėje priimami 3-4 mokiniai turintys specialiuosius ugdymosi poreikius. Mokyklos steigėjai yra Vilniaus arkivyskupija ir Marijos Dangun ėmimo seserų kongregacija. Gimnazijoje siekiama įgyvendinti asumcionistinio ugdymo paradigmą. www.ptmg.lt

Como
Istituto San Carpoforo – dvikalbė mokykla (italų ir anglų kalba) 3-14 metų mokiniams, siekianti kiekvieno mokinio įtraukties ir tobulėjimo. www.istitutosancarpoforo.com

Paduva
Marianum – bendrabutis universitetų studentėms, kuriame ypatingas dėmesys teikiamas žmogiškam ir dvasiniam augimui.
www.collegiomarianum.com

Kopenhagoje asumcionistinė prancūziška mokykla buvo įkurta 1903 metais. Dabar mokykloje yra du skyriai: danų ir tarptautinis (anglų k.). Nors Danijoje ir nebėra Asumcion seserų bendruomenės mokykla toliau tęsia asumcionistinę ugdymo tradiciją. Abiejose mokyklose ypatingas dėmesys skiriamas vertybiniam ir religiniam ugdymui bei pagarbai tarpkultūrinėje aplinkoje. Tarptautinės mokyklos tikslas – suteikti gerą išsilavinimą anglų kalba, kad mokiniai galėtų grįžti į savo šalies ugdymo sistemą arba tęsti mokslus kitoje tarptautinėje mokykloje. www.rygaards.com