loader image

Marijos Dangun Ėmimo seserys

Pažinti ir mylėti Jėzų Kristų bei jo Bažnyčią

Europos provinciją sudaro asumcionisčių bendruomenės esančios Belgijoje, Anglijoje, Italijoje ir Lietuvoje.

Marijos Dangun Ėmimo seserys

Kristaus pašauktos misijai, bendruomenei ir garbinti Dievą

Marijos Dangun Ėmimo seserų (asumcionisčių) vienuolija yra tarptautinė Katalikų Bažnyčios kongregacija, vienijanti apie tūkstantį seserų. Seserys tarnauja 32 pasaulio šalyse.1839 m. kongregaciją įkūrė Marija Eugenija Milere (Marie Eugénie Milleret). Ji troško, kad Jėzus Kristus ir Bažnyčia būtų žinomi ir mylimi. Tai kontempliatyvi ir apaštališka bendruomenė, kurios misija yra ugdymas.

Europos provincija

Europos provinciją, įkurtą 2018 m., sudaro 12 bendruomenių Belgijoje, Anglijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Mes mokomės vienos iš kitų, vertiname skirtumus ir tarptautiniame kontekste įgyvendiname gautą misiją. Šventoji Dvasia mus skatina eiti pirmyn ir nebijant iššūkių atsiliepti į naujus paraginimus.

Naujienos

Kas naujo provincijoje?

Jaunimas

Ugdymas

Klimatas ir teisingumas

Savanorystė

Prisijunkite prie mūsų

„Kiekvienas mūsų turime misiją Žemėje.“ (Šv. Marija Eugenija)

 

Šventoji Marija Eugenija buvo įsitikinusi, kad Dievas pašaukia kiekvieną žmogų tam tikrai misijai, kad kiekvienas turi savo vaidmenį Dievo Karalystėje. Šiandien Marijos Ėmimo į Dangų seserų bendruomenėje šis pašaukimas gali būti įgyvendinamas įvairiais būdais ir per įvairias tarnystes.