loader image

Naujienos iš Generalinės kapitulos

6 liepos, 2024

Baigiasi pirmoji Generalinės kapitulos savaitė Auteuil, Paryžiuje. Šioje trisdešimtoje Marijos Dangun Ėmimo kongregacijos kapituloje dalyvauja 47 seserys iš viso pasaulio ir 14 pasauliečių, kurie atstovauja įvairias Asumcion KARTU sritis: dvasingumo grupes, formalaus ir neformalaus ugdymo misiją, įsipareigojusius „Gyvenimo keliui“ ir t.t. Kad viskas vyktų sklandžiai yra nemaža diakonijos grupė: vertėjos, sekretorės, logistikos grupė ir pan.

Kas įvyko per pirmąją savaitę? Tai atidaus klausymosi ir kalbėjimosi laikas, kuomet kiekviena provincija pristatė savo iššūkius, Dvasios kvietimą keistis, tobulėti, augti. Taip pat pasidalino sinodinėmis įžvalgos patirtimis. Klausėmės kun. Paul Parathazham, sociologo, įžvalgų apie atliktą didžiulį tyrimą tarp kongregacijos narių ir pasauliečių. Šio tyrimo tikslas – geriau pažinti kongregacijos šiandieninę situaciją, kokios yra mūsų stipriosios pusės ir kur turime augti, keistis… Tai tarsi „nuotrauka“, į kurią turime pažiūrėti iš šono.

Liepos 2 dieną šv. Mišiose meldėmės už buvusią generalinę vyresniąją Dianą Wauters (2006-2012 m.), kuri prieš kelias savaites iškeliavo į Tėvo namus.

Liepos 3 dieną – džiugi šventė – keturios seserys iš skirtingų provincijų davė pirmuosius įžadus: sesuo Jėzaus Larisa ir Įsikūnijimo sesuo Celestina (Madagaskaras), sesuo Trejybės Marija (Prancūzija), sesuo Jėzaus Dievo Sūnaus Valerija (Ekvadoras).

Šį šeštadienį pasauliečiai kapitulos dalyviai išsiskirsto į visus pasaulio kraštus, o mes toliau tęsime darbą apie kongregacijos struktūrą, komisijas, formaciją ir taip toliau. Taip pat laukia naujos Generalinės vyresniosios ir Generalinės tarybos rinkimai.

Melskitės už mus!

Ses. Danguolė Gervytė, provincijos vyresnioji