loader image

Misija

Klimatas ir teisingumas

Drauge su visais, įsipareigojusiais kurti broliškesnį pasaulį, seserys nori darbuotis vardan teisingumo, kuris yra Evangelijos mokymu persmelktos visuomenės kūrimo sąlyga bei išraiška.

(Gyvenimo Regula, Nr. 79)

Įsipareigojimas keistis

Evangelijos vertybės iššūkių kupiname pasaulyje

Susidūrę su pasaulio iššūkiais pripažįstame, kad norint mylėti savo laikmetį ir bendradarbiauti vykdant socialinę kaitą pagal Evangelijos vertybes, reikia įsipareigoti siekti teisingumo, taikos ir kūrinijos integralumo. Tokiam įsipareigojimui kviečia Biblija ir Bažnyčios socialinis mokymas.

Teisingumas, taika, rūpinimasis kūrinija ir solidarumas yra mūsų asmeninio ir bendruomenės gyvenimo bei misijų dalis. „Laukiame kvietimo toliau būti kūrybingiems ir imti skonkrečių veiksmų, suvokiant glaudų ryšį tarp vargšų ir mūsų planetos trapumo.“ (Kongregacijos Generalinė kapitula, Lurdas, 2018 m.)

Naujoji kosminė vizija, maitinanti vienuolijos dvasingumą, gyvenimo būdą ir ugdymą atgaivina Marijos Eugenijos patirtį, įžvalgas ir apmąstymus, kuriais ji dalijosi su pirmosiomis seserimis“

Ses. Ana Senties
Ekologinės nuostatos link, 2015 m.

Turime pasitelkti dvasinius išteklius, kad įveiktume iššūkius, su kuriais susiduria mūsų bendri namai. Marija Eugenija mėgo kartoti: „Ši žemė yra Dievo šlovės vieta“

Naujos kongregacijos pagrindu Marija Eugenija pasirinko Įsikūnijimo slėpinį. Jame žmonija pakylėjama iki Dievo ir viskas sutaikinama Kristuje. Tai raktas į kūrinijos tarpusavio priklausomybės suvokimą, nes viskas skirta Jėzui Kristui. Jis yra mūsų veiklos, siekiant teisingumo, taikos ir dėmesio kūrinijai, pagrindas.

„Dievas yra gerumas, kuris nori save dovanoti“ (Marija Eugenija, 1879). Kūrinijoje esama galutinio gėrio, net jei jį subjaurojo žmogaus klaidos. Vertiname iš Dievo gautas dovanas ir puoselėjame gyvybės stebuklą. Planetoje, kuriai kelia grėsmę klimato ir aplinkos apsaugos problemos, pandemijos, nelygybė, šiandien atgaiviname buvimo žmogumi džiaugsmą ir kliaujamės begaliniu Dievo gerumu.

Dievo Karalystės vertybės

Dirbame siekdami visuomenės, kurioje viskas susiję, pokyčių. Kadangi „esame mūsų bendrų namų, žemės ir kiekvieno kūrinio globėjai“ (Popiežius Pranciškus, Fratelli Tutti), mūsų pasirinkimai negali būti atsitiktiniai. Atsižvelgiame į savo veiksmų socialines pasekmes ir poveikį klimatui bei aplinkai, siekiame skatinti dialogą, taiką ir sutarimą. Gyvendami paprastai, su džiaugsmingo atsisakymo dvasia, laukiame Dievo Karalystės atėjimo ir keliaujame jos link tikėdami, kad visa kūrinija yra pašaukta į gyvenimo pilnatvę.

Malda

Dievo Karalystės atėjimas prasideda širdyje ir jam vadovauja Šventoji Dvasia. Maldoje išgirstame, ko iš mūsų prašoma, ir savo silpnume gauname jėgų atsiliepti. Mes tikime, kad „Dievas viskam vadovauja, ir nėra labiau mylinčios ir išmintingesnės rankos, kuri galėtų lemti mūsų gyvenimą.“ (Šv. Marija Eugenija)

Skaityti plačiau: https://jpic-assumpta.org