loader image

Misija

Jaunimas

Kaip ir pirmosiomis kongregacijos gyvavimo dienomis, seserų prioritetu išlieka jaunimas. Jaunuoliai taps rytdienos visuomene, todėl seserys turi parengti juos prisiimti atsakomybę kuriant evangelinėmis vertybėmis grįstą pasaulį.

(Gyvenimo Regula, Nr. 80)

Jaunimo sielovada

Keliaujame kartu

Siekiame palydėti jaunimą gyvenimo prasmės paieškose. Džiaugiamės jaunimo dovana pasauliui ir Bažnyčiai.

Esame įsitikinusios, kad mūsų bendruomeninė ir tarptautinė charizma, dvasingumas ir įsipareigojimas pokyčiams visuomenėje gali atliepti giliausius šiandienos jaunimo troškimus. Tikime, kad kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo misiją. Norime kartu keliauti su sutiktais jaunuoliais, lydėti juos pašaukimo paieškose ir atsiliepti į jų dvasingumo troškimą.“

(Kongregacijos Generalinė kapitula, Lurdas, 2018 m.)

Skaityti plačiau…

Sužinokite daugiau apie įvairias veiklas – rekolekcijas, grupes, stovyklas, piligrimines keliones, studentų namus Europos provincijoje

Kviečiame į rekolekcijas, piligrimines keliones ir asmeninį palydėjimą.

  • Advento ir gavėnios rekolekcijų dienos
  • Kas mėnesį vykstantys jaunų suaugusiųjų susitikimai

  • Rekolekcijos

  • Stovyklos ir piligriminės kelionės

Daugiau informacijos el paštu: youth@assumptionreligious.org

Kot Siloé
Tai galimybė Tournai universitetų studentams gyventi bendruomenėje. Kontaktai: assomption@seminaire-tournai.be

Akademinė sielovada
siūlo veiklą įvairių Tournai aukštųjų mokyklų studentams

Šlovinimo choras dalyvauja studentų šv. Mišiose. assomption@seminaire-tournai.be

Vasarą vyksta įvairios stovyklos vaikams ir jaunimui.
Apie šiuos renginius skelbiama naujienų puslapyje.

Apie jaunimo sielovados renginius, piligrimines keliones ir stovyklas daugiau informacijos naujienų skiltyje. „Samarietės“ bendruomenę Vilniujesudaro 8-10 merginų, kurios vienerius ar dvejus metus gyvena kartu su seserimis asumcionistėmis (tai dvi atskiros bendruomenės). Taip pat priimamos studentės iš užsienio. SVARBU: 2024/2025 mokslo metais dėl remonto darbų namuose „Samarietės“ bendruomenės projektas sustabdomas vieneriems metams. Kviečiame į atnaujintus namus nuo 2025 m. rugsėjo! Kontaktai: jurgit2005@gmail.com (Ses. Jurgita)

Studenčių bendrabutyje „Marianum“ Paduvoje gyvena 90 studenčių iš skirtingų universitetų. Kiekviena mergina kviečiama kuo geriau atskleisti savo dovanas ir galimybes. Skaityti plačiau:

www.collegiomarianum.com
Tel: +3904 9875 1286
Email:
ra.padova@tiscali.it